Det är viktigt att ha god luftkvalitet både på arbetsplatsen och i hemmet. Därför bör man alltid se till så att ventilationen är på topp. En dålig ventilation kan medföra hälsoproblem.

I miljöer som i industrier finns det ordentliga ventilationssystem som bidrar till en bra arbetsplats för de anställda. Det finns regler och krav som ska följas så att det blir en trygg arbetsplats. Men det är också viktigt att se till så att bostäder är säkra att vistas i. Därför är det viktigt med en undersökning av ventilationen regelbundet. Med en undersökning så är det möjligt att uppdatera ventilationssystemet om det behövs så att luften kan förbättras. När luftkvaliteten är bra så slipper man hälsoproblem som huvudvärk och trötthet.

OVK-besiktning

Den undersökning som utförs kallas för OVK-besiktning. Den utförs av en utbildad besiktningsman som för protokoll över ventilationssystemet. Efter undersökning så kan man lätt se vilka åtgärder som behöver göras och det kan vara små detaljer eller större arbeten som måste genomföras. För att de åtgärder som ska utföras ska bli lyckade så är de bäst att anlita professionell hjälp.

En OVK-besiktning ska utföras olika ofta beroende på vilken sorts byggnad det gäller och vad den används till. Om det till exempel är en byggnad som används som vårdcentral så ska besiktningen göras vart tredje år. Är man osäker på hur ofta en OVK-besiktning behövs för en viss byggnad så kan man titta på Boverkets hemsida, för där finns den information man behöver. Läs mer om ventilation på denna sida: ventilationstockholm.nu