Bergvärme är inte bara en angelägenhet för privatpersoner. Bergvärme fungerar även för exempelvis en BRF och innebär stora besparingar i värmekostnader. Något att ta upp vid stämman!

En bostadsrättsförening möter många utmaningar. Många av dessa utmaningar är ekonomiska. Att hålla nere fasta kostnader utan att på något vis sänka standarden för medlemmarna är inte alltid enkelt. Vanligen är det så att lånebetalningar och räntor är en BRF:s största utgiftspost, därefter kommer el och uppvärmning. När man upplever att värmekostnaderna rusar är det dags att fundera över vilka orsakerna kan vara. Närmar sig tiden då det är dags för stambyte kan man anta att även värmeanläggningen kan ha gjort sitt. Igensatta och dåligt rengjorda ventiler och rör och en ineffektiv uppvärmning är en ganska tråkig kombination. Att i detta läget istället satsa på bergvärme är en god idé.

Installation och kostnader

En kompetent firma som sysslar med bergvärme kan snabbt avgöra om den lösningen är den rätta för er BRF. Det behövs en undersökning av förhållandena på platsen angående grundvatten. Det brukar sällan vara några problem. Att installera bergvärme innebär naturligtvis en kostnad. Bland annat ska ett hål borras och det får inte borras grunt. 150-200 meter är ingen ovanlighet. Studier visar att den initiala kostnaden mycket snabbt tjänas in när det nya systemet kan tas i bruk. Bergvärme är utsläppsfritt, tystgående och i det närmaste underhållsfritt. Kostnaden för uppvärmning minskar rejält med korrekt installerad bergvärme. Vad är viktigt att tänka på? Välj en kompetent och pålitlig installatör. Läs mer om bergvärme på denna sida: bergvärmegöteborg.nu