Att andas in asbestfibrer kan leda till allvarliga sjukdomar, framför allt i lungorna. I värsta fall kan det leda till cancer. Därför är det viktigt att asbestsanering utförs korrekt.

Arbetsmiljöverket har satt upp höga krav för hur asbestsanering ska gå till, vilket avser att minimera riskerna med att andas in asbestfibrer. Att andas in dessa kan i värsta fall leda till allvarliga sjukdomar, till och med dödliga sådana. Företag som arbetar med asbestsanering i större städer som Stockholm där det är tätbebyggt kan stå inför många utmaningar. Det kan ibland krävas att hela områden spärras av och man måste sätta upp säkerhetsslussar. På så vis undviker man att asbest sprider sig till grannar eller utanför själva arbetsplatsen.

Viktigt med rätt skyddskläder när man sanerar asbest

När det kommer till själva saneringen av asbest är det extremt viktigt med rätt skyddsutrustning. Framför allt ställs det höga krav på maskerna som ska vara säkerhetsklassade enligt särskilda standarder. Utöver det krävs det att den som arbetar med saneringen har speciella skyddskläder. När man ska få bort fiber från asbest krävs det också att man använder speciella dammsugare som är särskilt framtagna för ändamålet, det går inte att använda en vanlig grovdammsugare för hemmabruk. Det är inte alltid man kan avgöra i förväg om det finns asbest i fastigheter när de ska rivas. Har man ett äldre hus som helt eller delvis ska rivas bör man kontakta ett företag som arbetar med sanering av asbest så att materialen som ska tas bort kan provtas ordentligt. Mer om asbestsanering hittar du här: asbestsaneringstockholm.nu