Vikten av systematiskt brandskyddsarbete för fastighetsägare

Att förvalta en fastighet innebär ett omfattande ansvar, särskilt när det gäller säkerhetsaspekter som brandskydd. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en kritisk del i denna process, som inte bara skyddar byggnader men även de människor som vistas i dem. Denna artikel utforskar vikten av SBA och ger vägledning för fastighetsägare om hur man effektivt kan genomföra detta arbete. SBA är en lagstadgad plikt för alla fastighetsägare där verksamhet bedrivs, vare sig…

Read More

Med brandisolering kan en byggnad räddas vid brand

En brand i en byggnad kan vara svårsläckt och orsaka omfattande skador. Med brandisolering minskas risken för att bärande konstruktioner fattar eld vid bränder. Det är viktigt att göra allt som går för att förhindra att en byggnad brinner ner till grunden eller får omfattande skador. När det väl har börjat brinna så är det för sent att börja tänka på brandskydd. Ligg steget före och se till så att…

Read More

Brandtätning i byggnader i Stockholm

Bränder är allas värsta mardröm och brand är faktiskt också en reell fara i byggnader. Brandtätning i Stockholm ger både trygghet och ekonomiska fördelar. Det finns många byggnader i Stockholm som är tillverkade och planerade på ett alldeles utmärkt sätt gällande brandtätning. Det finns också, tyvärr, gott om fastigheter där denna sortens åtgärd är eftersatt eller saknas. Det är inte underligt eftersom många hus är byggda när liknande regler saknades.…

Read More

Brandskyddsmålning kan göra hela skillnaden vid brand

Brandskyddsmålning fördröjer och försvårar brandutveckling, vilket ger räddningstjänsten mer tid att hinna fram och utrymma – vilket kan rädda flera liv. Brandskyddsmålning är något som avsevärt ökat möjligheterna att rädda liv. Vid brand handlar mycket om tid. Räddningstjänsten måste hinna komma på plats och påbörja släckning och evakuering innan byggnaden blivit övertänd. För att skapa denna fördröjning finns det flera olika åtgärder man kan göra redan vid bygge eller ombyggnation…

Read More