Brandskyddsmålning fördröjer och försvårar brandutveckling, vilket ger räddningstjänsten mer tid att hinna fram och utrymma – vilket kan rädda flera liv.

Brandskyddsmålning är något som avsevärt ökat möjligheterna att rädda liv. Vid brand handlar mycket om tid. Räddningstjänsten måste hinna komma på plats och påbörja släckning och evakuering innan byggnaden blivit övertänd. För att skapa denna fördröjning finns det flera olika åtgärder man kan göra redan vid bygge eller ombyggnation av en lokal.

Idag är gipsskivor vanligt vid nybygge, vilket är ett brandsäkert alternativ. Det tar mycket längre tid för elden att ta sig igenom gipsskivor än trä. Satsar man på dubbla gipsskivor har man nära på fördubblat den tid det tar innan elden tar sig igenom en vägg. En brandskyddsdörr är också ett sätt att hämma spridningen av eld i en fastighet.

Brandskyddsmålning är ett utmärkt komplement

Vidare hjälper det givetvis att olika brandföreskrifter följs. Som att inte ha möbler och trä i trappuppgångar. Detta ger näring åt elden och håller den vid liv. Idag är en av de mer populära sätten att hämma eldens framfart att satsa på brandskyddsmålning. Detta innebär att man lägger på ett lager färg med speciella egenskaper. Denna förändrar sin karaktär när den blir upphettad och förvandlas till ett poröst, isolerande skum.

Med brandskyddsfärg har man ytterligare försvårat för elden att sprida sig samt frigöra gifter som finns i många material. Allt detta skapar den tid som räddningstjänsten behöver för att komma på plats och påbörja räddningsarbete och släckning. Mer om brandskyddsmålning hittar du på denna hemsida: brandskyddsmålning.net