En brand i en byggnad kan vara svårsläckt och orsaka omfattande skador. Med brandisolering minskas risken för att bärande konstruktioner fattar eld vid bränder.

Det är viktigt att göra allt som går för att förhindra att en byggnad brinner ner till grunden eller får omfattande skador. När det väl har börjat brinna så är det för sent att börja tänka på brandskydd. Ligg steget före och se till så att du har ett korrekt och säkert brandskydd. Du ska brandisolera så effektivt att det skyddar den bärande konstruktionen och förhindrar spridning och skador när det brinner. Du kanske inte känner till hur oerhört snabbt och kraftfullt brandförloppet är när en byggnad börjar att brinna. Eld och rök sprids fort längs installationer för ventilation, el och vatten. Om du redan har en befintlig brandisolering bör den kontrolleras regelbundet så att du vet att skyddet fungerar som det ska.

Brandisolering saknas i många byggnader

När det gäller äldre byggnader och privatbostäder så är det många som är dåligt rustade för att klara en brand. I dag så finns det effektiva brandskydd för alla typer av byggnader som minimerar risken för omfattande skador. Med tillräckligt skydd kan du rädda större delen av huset och undvika att det brinner ner. För att göra en kort beskrivning så innebär en brandisolering att man isolerar byggnaden med brandsäkert material som klarar mycket höga temperaturer. Ett vanligt material som används är stenull som står emot brand mycket bra och har lång hållbarhet.