Därför ska du inte kompromissa vad gäller sprinklersystem

Sprinklersystem är ett måste för stora fastigheter. Alla typer av brandsäkerhetsåtgärder behöver finnas på plats redan i planeringsstadiet för bygget. I alla större fastigheter med kommersiell eller offentlig verksamhet behöver tillräckliga system för säkerhet och brandsäkerhet finnas på plats. Därtill hör ett välfungerande sprinklersystem av modernt utförande. Du som projekterar fastigheter bör ta höjd för installationen av sprinklersystem och andra brandsäkerhetsåtgärder redan på planeringsstadiet. Det är viktigt att anpassa sprinklersystemet…

Read More