Sprinklersystem är ett måste för stora fastigheter. Alla typer av brandsäkerhetsåtgärder behöver finnas på plats redan i planeringsstadiet för bygget.

I alla större fastigheter med kommersiell eller offentlig verksamhet behöver tillräckliga system för säkerhet och brandsäkerhet finnas på plats. Därtill hör ett välfungerande sprinklersystem av modernt utförande. Du som projekterar fastigheter bör ta höjd för installationen av sprinklersystem och andra brandsäkerhetsåtgärder redan på planeringsstadiet.

Det är viktigt att anpassa sprinklersystemet efter de planerade verksamheterna i fastighetens lokaler. Se till att du som håller i entreprenaden för byggnationen av en större fastighet har kontinuerlig kontakt med brandsäkerhetsexperter för att kunna göra rätt val av sprinklersystem. En erfaren leverantör hjälper dig från planeringens ruta ett till färdigt, installerat och fungerande system som täcker hela din fastighet.

Sprinklersystem viktig länk i brandsäkerhetskedjan

Du som väljer ett sprinklersystem från Maxcon kan också se till att teckna ett avtal för service och underhåll i samband med upphandlingen av sprinklersystemet. Precis som med all annan utrustning som rör brandsäkerhet behöver ett sprinklersystem ses till då och då, för att du ska kunna verifiera att allt fungerar som det ska. Hör efter med brandsäkerhetsmyndigheten hur ofta du behöver se över samtliga säkerhetssystem för brandsläckning.

Även när fastigheten genomgår förändringar behöver sprinklersystem ses över. Det kan handla om allt från förändrad planlösning till förändrad verksamhet i lokalerna. Var noga med att kontakta er leverantör av sprinklersystem i samband med renoveringar eller liknande. Då vet ni att ni inte kompromissar med fastighetens brandsäkerhet.