Alla har rätten att ha tillgång till bra luft. Vare sig de bor i lägenhet eller hus. Som hyresvärd är man skyldig att göra OVK-besiktning, Det finns proffs i Stockholm som erbjuder tjänsterna.

För välmåendets skull är det viktigt att ha tillgång till bra luft. Det spelar ingen roll var man befinner sig, man behöver ändå bra luft. Bor man i en lägenhet ska fastighetsägaren se till att detta sköts. En OVK-besiktning ska göras minst vart tredje år för att kolla till hur ventilerna är i fastigheten. Detta ska göras av proffs som har certifikat för att göra det. När man gör en besiktning går de igenom hela systemet. Hittar de brister skriver de ner det på en lapp till dig. Blir det godkänt får du även då en lapp och stämpel du kan sätta upp så människor vet att en besiktning är gjord. Olika regler gäller när man ska göra OVK-besiktning beroende på vad fastigheten har för syfte.

En OVK-besiktning ska skötas av proffsen

När man bygger en skola, en vårdlokal eller liknande så krävs det att man gör en besiktning redan vid uppstarten av ventilerna. Men sedan gäller detsamma efter det, vart tredje år ska det göras en besiktning. Det är extra viktigt på sjukhus och skolor där sjuka och barn vistas att luften är bra. Så de som arbetar med OVK i Stockholm har höga krav på sig. Såklart är det samma krav oavsett var man befinner sig i landet.