Förr gällde andra regler och ideal när det gällde husbyggnad. Har du ärvt eller köpt en sextiotalsvilla kanske där finns asbest i huset som behöver saneras av proffs innan du flyttar dit.

Asbest är egentligen flera olika mineral som har fantastiska byggegenskaper, och det var mycket populärt innan man visste hur farligt det är. Har du asbest i ditt hus ska du absolut inte försöka ta bort det själv. Det är farligast i samband med rivning och renovering, för då kommer det små fibrer ut i luften man andas. Asbest kan ge svåra lungskador och vara cancerframkallande, och det luriga är att man inte ser de små partiklarna med blotta ögat. De är också så lätta att de svävar omkring i luften ett bra tag innan de sjunker till golvet.

Asbest måste saneras professionellt

Har du eternitplattor eller andra byggdetaljer med asbest, måste du anlita experter på sanering i Linköping som vet exakt hur man tar bort det och som har särskild skyddsutrustning för det. Numera har man andra normer för byggen än förut, så det finns all anledning att sanera sådant som är hälsoskadligt och istället använda nya och miljövänliga alternativ.

En saneringsfirma kan också hjälpa dig om det är något annat i huset som behöver åtgärdas. Om det till exempel luktar illa i en garderob eller om något rum känns fullt av inpyrd rök, så är det också vanliga uppdrag för en saneringsfirma. De har effektiva medel för att avlägsna smuts och odörer, så att det blir trevlig och beboeligt.