Om man ska bygga nytt eller vet med sig att man kommer vistas på en mark som är kontaminerad så bör man börja med att utföra en ordentlig sanering, och det finns företag som gärna hjälper till.

Det kan finnas många olika skäl till att man behöver genomföra en sanering av mark. Man kan veta med sig att det har funnits ett företag där tidigare, som man vet eller misstänker har spridit ut farliga ämnen i marken. Vill man att man ska kunna röra sig fritt, gräva i jorden och även anlägga en trädgård, så kan en sanering vara ett måste. Men det kan även vara något som man som företag eller kommun automatiskt utför när man har misstankar om en spridning av farliga ämnen.

Specialisering inom området

För någon som inte är kunnig inom området sanering så kanske man inte ens vet var man skulle börja, om man skulle bli ålagd att utföra det. Men för företag som arbetar med marksanering är det bara ännu en dag på arbetet. Man vet att sanering kan utföras på olika sätt beroende på hur mycket som ska saneras och vad det är som behöver saneras bort. I vissa fall kan det vara så pass enkelt som att man sprider ut ett ämne som absorberar eller neutraliserar det farliga ämnet. Ibland kan man gräva bort mark för att rena den på annan plats. Och i vissa fall behöver man göra större åtgärder där även en spridningskarta behöver tas fram för saneringen. Läs mer om marksanering på denna hemsida: https://www.marksanering.nu/