Att använda sig av solceller är ett framgångsrikt alternativ till icke förnybara källor för energi. Solens strålar ger oss miljövänlig energi som kan användas till värme och elektricitet.

Vad skulle du säga om du fick veta att det är människan som ligger bakom att isarna på Grönland smälter, att flera arters existens inom skogslivet och att haven är totalt förorenade? Troligen inte så mycket, eftersom du vid det här laget redan lär känna till det. Men varför görs ingenting åt det då? Det är inte heller riktigt sant att det inte görs. Många aktörer arbetar exempelvis med förnybara energikällor. Det vill säga miljövänliga alternativ till framställan av energi som inte kommer från kol, olja eller naturgas. Här är solceller en enorm tillgång. När solen skiner kan vi lagra den energin och använda till el och värme. Du kanske rentav har ett exempel på detta i trädgården i form av en solcellslampa som tänds framåt kvällen efter en solig dag. Då vet du också att ju mer solen har strålat, desto starkare lyser lampan.

Vädret tar inte slut

Ett argument mot solcellerna är att solen inte alltid lyser. Det är visserligen sant. Speciellt här i Sverige där det känns som om det är mörkt och kallt 365 dagar om året. Men solen skiner här också. Tanken är inte heller att solceller ensamt ska stå för all energiförsörjning. Det bör användas i kombination med till exempel vatten- och vindenergi. Olja och kol kommer ta slut en dag. Men vädret gör det inte. Läs mer om solceller på denna sajt: alfasolvind.se