Stressad mäklare

Att bli mäklare är lite tuffare idag än det var för bara några år sen. Antalet försäljningsobjekt per mäklare har nämligen minskat konstant vilket bidragit till att konkurrensen bara blivit hårdare och hårdare.

2012 var första gången på elva år som färre fastighetsmäklare sökte sig till yrket än det var som lämnade, berättar Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). En annan organisation i branschen, Mäklarsamfundet, ser också ganska dystert på framtiden.

Ingrid Eklund som är vd på Mäklarsamfundet konstaterar att ökningen som pågått under flera år nu har slutat. Istället kan en minskning nu noteras. Hon menar också att debatten om problem med lönsamhet inom branschen och att det kan vara svårt för nya mäklare att etablera sig är två bidragande faktorer till dippen.

Branschen står inför utmaningar

Ingrid fortsätter med att berätta att utsikterna för yrket sammantaget ser bra ut – men att en rad utmaningar väntar som oundvikligen kommer att innebära förändrade villkor för branschen. Hon tror att framtiden kommer innebära fler mäklare med en kombination av rörlig och fast lön och färre mäklare med en lön baserad på endast provision.

Mäklarsamfundets undersökningar visar att 2 av 3 av deras medlemmar i dagens läge endast har provisionsbaserad lön, och att många följaktligen vittnar om en ganska tuff vardag. Hon tillägger att många hoppar av inom tre år.

Politiska förändringar hotar

Erik Olsson, vd på byrån med samma namn, berättar att de största krascherna han har varit med om är när spelreglerna hastigt har ändrats genom riksdagen. Han tillägger sedan att branschen är väldigt rädda för sådana förändringar, då det kan medföra att ”många köpare ställer sig vid sidan och tittar på”.

Framtiden

Om framtiden säger Erik att han är medveten om att många företagare i branschen har problem och att bland de största problemen bland annat är rekryteringen och en svårighet att nå god lönsamhet. Han tillägger dock att det inte är synd om branschen – företagen har det senaste decenniet fokuserat för mycket på att sälja bostäder billigt, konstaterar han. Istället borde man enligt Erik ha satsat på kvalitet.

Fakta

 

Antal registrerade  fastighetsmäklare
År 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Antal 4 574 4 516 4 635 4 724 5 122 5 519 5 908 6 224 6 380 6 432 6 667 6 772 6 724 6 689

 

Antal avregistreringar
År 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
Antal 312    308    208   262     219    245    308    479    521    588     490    573     711    601
Varav kvinnor 85       97     114    209   249    253     251    334     365    318

 

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen