radonmätare

Radon är ett ord som inte medför några trevliga associationer. Det är kopplat till radioaktiv strålning, det kan i värsta fall vara cancerframkallande och har man drabbats av radon i huset så kommer det att kosta en slant att radonsanera. Men man ska inte överdriva riskerna med radon – men man bör inte heller nonchalera problemet.

Om du misstänker att det finns radon ditt så rekommenderar vi en radonmätning. Men hur vet man att man bor i en riskzon för radon?

Först är det bra att du tar reda på om det finns någon så kallas ”blåbetong” i ditt hus. Tillverkningen av hus med blåbetong pågick mellan 1929 och 1975 och ingår i många byggnader. Om du har ett hus byggda under dessa år, ta reda om det finns blåbetong i konstruktionen. Om materialet finns så rekommenderar vi att du tar kontakt med ett certifierat företag som kan utföra en radonmätning.

Dyrt att rensa bort blåbetong

Att byta ut blåbetong är väldigt dyrt och knappt värt att ens fundera över. Det finns i dag speciella radontapeter som man tapetserar över radonet med, men det är osäkert om det räcker, därför rekommenderas en radonmätning så att du får veta vilken åtgärd som passar bäst.

Utöver blåbetongen och andra radioaktiva byggnadsmaterial så kommer radon från tappvattnet (i första hand från egna brunnar som tar upp grundvatten), omgivande mark och inomhusluft. Detta gör att god ventilation är det allra viktigaste om man vill motverka strålning av radon i husen. Frisk luft är helt enkelt det bästa motmedlet mot radon i hus.

Ett korsdrag är mycket effektivt om man vill få ner radonhalten i ett hus, man vädrar då snabbt ut de farliga ämnena. Men bara på kort sikt, när du stänger dina fönster så är radonhalten snart lika som tidigare. Det är alltså bara en bra och varaktig ventilation som verkligen hjälper för att bli av med radonet i huset.

Vilka har till uppgift att ge saneringsråd när förhöjd radonhalt har konstaterats? Jo, det är miljö- och hälsovårdsinspektörer, byggnads- och VVS-inspektörer och självklart företag som radonmätning: men det är alltid du som husägare som måste se till att nödvändiga åtgärder utförs.

Flera olika sätt att mäta radon

Hur gör man då när man mäter radonhalten? Det finns flera olika metoder. En är placera ut detektorer på strategiska plaster i hemmet. Överstiger radonhalten 400 becquerel per kubikmeter riskerar huset att dömas ut som bostad, men det är relativt ovanligt.

Det är alltid marken som är den största radonkällan, eftersom all luft som finns i marken har en viss radonhalt. Radonhalten varierar dock alltid kraftigt inom ett riskområde, vilket gör att det oftast går att hitta en byggplats med låg halt.

Vill du veta om du bor i ett riskområde för radon? Kontakta då din hemkommun. Varje kommun har en karta med en översikt över misstänkta radonområden, där ämnet är vanligt i exempelvis bergarten eller grundvattnet. På denna karta kan du enkelt se om ditt hus är byggt i ett radonrikt område.

Men som sagt, är du osäker så rekommenderar vi att du beställer en kompetent radonmätning.