När ett dödsfall sker i närheten finns det mycket att tänka på, inte enbart att planera en begravning, även att reda ut arvet. Tyvärr kommer känslorna ibland i vägen. Ta då hjälp med arvsrätt.

Att reda ut ett arv efter ett dödsfall kan vara väldigt svårt, speciellt om det är inom den närmaste familjen. Många gånger kan känslorna komma i vägen. Det är trots allt en period som är känslosam för alla. Det är därför bäst att ta laglig hjälp och hitta experter på arvsrätt i ditt område. Du slipper då att hantera det själv, utan du kan i stället vända dig till en expert. De kommer att ta dig genom hela processen och du kan fokusera på att anordna en begravning utan att det blir någon konflikt. Det är enkelt att hitta experter på arvsrätt som kan hjälpa dig igenom det svåra, eller om du vill skriva ett lagligt testamente.

Vem ärver?

Det beror lite på om det finns ett testamente eller inte. Om du är sambo med någon går inte arvet automatiskt till dig, utan detta måste i så fall vara skrivet i ett testamente. Barn ärver däremot alltid detsamma oavsett om ett barn inte har varit involverad i föräldrarnas liv. Lagen som finns likställer alltid alla barn. Det går även att lämna ett arv till andra släktingar, vänner och bonusbarn. Att upprätta ett testamente är alltid något som är rekommenderat. Det förhindrar att det blir konflikter inom familjen efter att någon har gått bort.