Vet du vilka reparationsbehov din fastighet kommer att ha under de närmaste åren och vad det skulle kosta? Du har perfekt koll på läget om du anlitar en expert för att göra en underhållsplan.

Både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har stora ekonomiska förpliktelser att hålla husen i gott skick och att gemensamma utrymmen får det underhåll som behövs. När ett bostadsområde inte är alldeles nytt längre, tänker man ibland på att spara pengar för kommande renoveringar. Det är svårt att få en överblick, för det är många olika saker som ska kollas upp. Lokaler slits olika hårt, beroende på om det är bostäder, kontor, butiker eller offentlig verksamhet.

Underhållsplan ger kontinuitet

I bostadsrättsföreningen är det frivilliga som sitter i styrelsen. De är oftast inte så säkra på frågor om underhåll och tekniska besiktningar, även om de har ett intresse för fastigheten. Styrelsen är ofta hopplockad av diverse hyresgäster som kan skifta över tid. Vad som har gjorts förut kan man se i gamla protokoll, var de nu finns, och ingen har ett helhetsgrepp.

Låt en expert komma till er och göra en underhållsplan, så får ni både en teknisk besiktning och ett utlåtande, som gör det framtida styrelsearbetet mycket lättare.
Tunga frågor i en fastighet är dränering, ventilationssystem, tak och fasader, fönsterbyte, stambyte av rör och kontroll av elsystem. Tyvärr blir gamla anläggningar slitna och omoderna och drar mer energi än de nya. Med bra budgetering och en klar strategi har man kontroll. Underhållsplanen ger kontinuitet över tid och det skapar trygghet.