Är det dags för ett fönsterbyte i ditt hus? Om det är länge sedan som det byttes fönster på huset, kanske det är dags för ett fönsterbyte? Fönster brukar ha en livslängd på cirka 50 år. Det är den tiden som många fönster med hög kvalitet har garanti på. 50-års garanti är en bra tid på hållbara fönster. Har du sådana fönster? Om inte kan vi starkt rekommendera ett fönsterbyte som garanterar att du till exempel inte behöver underhålla fönster på flera år.

Underhållsfria fönster

Det finns särskilda fönster som inte kräver underhåll, på samma sätt som de traditionella fönster med träkarmar kräver. I stället för träkarmar, har de aluminium på karmarna utåt och trä på karmarna inåt. Aluminium på de yttre karmarna innebär att du inte behöver underhålla dem. Träet på insidan gör att de känns som traditionella fönster. Dessutom är trä ett vackrare material. Detta är fönster som inte drabbas av väder och vind på samma sätt som de traditionella fönster som vi är vana vid. Fönster med träkarmar har krävt ett underhåll som har hållit i endast 10-15 år.

Energifönster

Det finns särskilt isolerande fönster. De håller kylan och fukten utomhus och värmen som man har betalat för att stanna inomhus. De har ett mellanglas mellan ytter- och innerfönstret och har dessutom insprutat ädelgas i mellanglaset. Gasen gör att värmen inne inte tränger ut och att kylan utomhus inte sipprar in. De är på så sätt bättre isolerade än andra fönster och kan isolera både väta och låga temperaturer och buller från att tränga in genom fönster. Passar du på och byter ut dina ventiler till särskilda FTX-ventiler som värmer upp den kalla utomhusluften innan den släpps in, kan du sänka dina uppvärmningskostnader rejält. Men det kräver att du både installerar nya och särskilda Energifönster.

Självtvättande fönster (mer eller mindre)

På samma sätt som du kan få underhållsfria fönster kan du få nästan själv-tvättande fönster. Då är det fönster med en särskilt preparerad yta som gör att smutsen inte fastnar så lätt på utsidan. Om det ändå skulle fastna någon smuts, ramlar den av när det sedan regnar. På så sätt slipper du få smutsiga fönster. I stället för att behöva tvätta dina fönster efter några månader, slipper du (nästan) tvätta dina fönster. Bor man till exempel i storstäderna, med mycket avgaser kan man slippa behöva tvätta dem efter varje säsong; alltså på våren, sommaren och vintern. Bor man däremot på landsbygden kanske man inte behöver tvätta fönster lika ofta.