vattenfall

Att välja värmepumpar och genom dessa värma upp sitt hus är ofta ett bra ställningstagande både för miljön och för den egna plånboken. Värmepumpar tar tillvara på lagrad energi från solen och det kan innebär att den finns i form av sjö- eller bergvärme eller att man tar hand om vindens energi och använder exempelvis värmepumpar för frånluft.

Om vi konkret ska ge ett exempel på där både den egna plånboken och miljö blir tillfredsställda så kan vi säga att du använder sig av bergvärme till ditt hus i Malmö. Du har tidigare haft fjärrvärme och genoma tt byta så har du också en effekt i att bergvärme avger 28 gånger mindre utsläpp av koldioxid. Det är naturligtvis skonsamt för miljön.

Den egna ekonomin kan även den få ett lyft. Räknat i rena uppvärmning- och energikostnader så kan bergvärme sänka kostnaderna med 80 % – varje år. Det handlar om många, sköna kronor som man kan ha betydligt roligare för.

Inte helt lätt att välja värmepumpar

Ja, men dåså – då byter vi till bergvärme, sparar pengar och gör miljön en stor tjänst på köpet? Riktigt så enkelt är det inte. Värmepumpar – och vilken typ av energikälla man ska använda sig av – handlar dels om hur dels om hur det ser ut rent geotekniskt. det vill säga – finns det överhuvudtaget möjlighet att värma huset med bergvärme eller är exempelvis sjövärme ett mer givet val.

Värmepumpar måste anpassas både efter området och efter hur huset ser ut. Alla hus är olika och behoven ser annorlunda ut för varje enskild familj. Därför krävs en omfattande undersökning – lämpligen av leverantören av värmepumpar – innan man fattar ett beslut

Dels så måste man även se till hur huset i fråga ser ut för att nå maximal effekt. Alla hus ser olika ut, är byggda av olika material och det innebär att valet av värmepumpar utgår utifrån de givna fakta en undersökning ger. En undersökning som man som husägare lämpligen låter en leverantör av värmepumpar genomföra för att få absolut bäst effekt och för att göra rätt val.

Vi kan gå igenom lite snabbt kring vilka värmepumpar som generellt sett brukar passa bäst för respektive hus- och hushåll.

  • Bergvärme Passar bäst för: Hus med vattenburet värmesystem. Hus med högre värmebehov. Hus med tillräckligt stor tomt – både för borrning och nedgrävning av slang.
  • Sjövatten Passar bäst för: Hus med vattendrag i närheten. Hus med vattenburet distributionssystem. Hus med något högre värmebehov.
  • Luft- vattenvärme Passar bäst för: Hus belägna i Syd- och mellansverige (dessa värmepumpar brukar således fungera bra i Malmö och Skåne). Hushåll med normalt behov av varmvatten och värme.

Mer info: https://www.värmepumparmalmö.nu.