Att syssla med trädfällning, oavsett om man gör det själv eller om man anlitar en firma för det, kan ibland vara något nödvändigt. Att just anlita en firma för det är kanske vanligare kring storstäder, såsom i Nacka och Värmdö utanför Stockholm eller någon närmare förort till Göteborg. Detta eftersom man i exempelvis Nacka ofta behöver iaktta betydligt mer försiktighet än om man ska syssla med trädfällning långt ute på landet.

Fäller man ett träd långt ute på landet kanske det inte är hela världen om det faller några grader snett. I en tätt bebodd förort som Nacka, där ändå mycket natur finns, kan även små felberäkningar vara ödesdigra. Säkerligen har man i Nacka en granne som bor nära, kanske en gata med parkerade bilar och elledningar. Är det trädfällning i Nacka, eller annat tätt bebott område det är frågan om, så kanske det är bäst att anlita en firma för att göra jobbet. På så vis slipper man stå där med en klump i magen när trädet ska falla.

En firma är försäkrad och har erfarenhet

För det första har firman erfarenhet av trädfällning och kan sannolikt, i nästan alla fall, fälla ett träd med mycket precist utfall. Det här är svårare att åstadkomma själv om man inte har lång erfarenhet av det. Som tidigare nämnt kan det dock vara lugnt om man bor ute på landsbygden och ska fälla ett träd på till exempel en åker.

För det andra är en firma försäkrad för eventuella skador som kan uppstå. En firma som arbetar i till exempel Nacka är sannolikt försäkrad mot ganska höga summor. Det är dock alltid bra att kolla upp detta med firman på förhand. Om det belopp som firman är försäkrad för är alldeles för lågt (i förhållande till värde på kringliggande hus och ägodelar), kanske det bästa är att välja en annan firma med ett högre basbelopp.

Dubbelkolla att du faktiskt får fälla först

Oavsett om du planerar att anlita en firma eller göra din trädfällning på egen hand, bör du alltid säkerställa att trädfällning faktiskt är något som du har lov att göra. De flesta är nog bekanta med att man inte får fälla på kommunens mark eller på grannens mark – men i vissa fall får man inte ens fälla på egen mark.

Detta säkerställs genom att kontakta bygglovsenheten i din kommun. Det som behöver kollas upp är om det finns en detaljplan för området eller om det är K-märkt. Om så är fallet kan du behöva ett så kallat marklov för trädfällning för att kunna fälla trädet på lagligt vis. Även detta söks hos kommunen, som tar ställning till ditt enskilda intresse och det allmänna intresset. Detta vägs sedan mot varandra innan ett beslut om du får fälla trädet tas.