Att välja tak är till viss del beroende av vilken vinkel själva taket har. Men vissa material, som papptak, fungerar alltid enligt takläggare i Nyköping.

Stefan och Kristin hade köpt ett gammalt hus som de bestämt sig för att renovera och sälja. De hade en hel del erfarenhet när det kom till den här typen av jobb och gjorde mycket själva. Det fanns dock vissa saker som de inte bemästrade. Det var saker som el, rörmokeri och ingen av dem ville inte lägga tak.

Så dessa saker behövde de ta hjälp med. Men först gjorde de klart allt annat. Sist som kronan på verket skulle taket läggas. Båda visste av erfarenhet att här kunde kostnaderna dra iväg. De var inte ute efter att göra någon lyxvilla utan nöjde sig med ett enkelt hus utan extravagans.

Takläggare tänker papp

En takläggare i Nyköping kom till dem för att se vilket tak som skulle passa deras projekt. Han berättade att tegelpannor var mycket populära liksom betongpannor. Ett billigare alternativ var plåttak som kunde fås att likna tegelpannor. Billigast av dem alla var papptak som kunde hålla i tjugo, trettio år.

På frågan om papptak var mycket sämre än andra tak fick de veta att det var om något vasst kom mot det, då kunde det slitas sönder. Men de behövde inte vara oroliga för att dåligt väder skulle ställa till det. Efter att ha diskuterat bestämde de sig för att gå på det minst kostsamma alternativet som skulle göra huset billigare vid försäljning.

Mer info kring takläggning hittar du på denna hemsida: takläggarenyköping.se