dolda fel i hus

Har man köpt ett hus så har man förmodligen där och då gjort den största affären i sitt liv. Oavsett var man bor så kostar alltid ett hus mycket pengar och det är också av den anledningen som man måste vara väldigt noggrann innan man skriver på ett kontrakt. För många nyblivna ägare så kan nämligen denna livs affär förvandlas från en dröm till en sådan med prefixet –mar. Det är nämligen så att man kanske efter något år upptäcker att allting inte står rätt till och att man därmed upptäcker att det hus man köpt har dolda fel i sig. Just dolda fel i hus är varje nybliven husägares största mardröm – att man efter en period upptäcker fuktskador, mögel eller något annat är tyvärr inte ovanligt och – tyvärr – också väldigt svårt att bevisa.

Det vill säga; det kan vara väldigt svårt att leda i bevis att dessa fel funnits där hela tiden eller om de uppkommit under den tid man själv har bott där. Dolda fel i hus brukar alltid vara svåra att lösa om säljaren hävdar sin oskuld och om man upptäcker att fukthalten i det hus man köpt är för hög – ja, då gör man också bäst i att kontakta en jurist för assistans i jakt på ersättning eller för att få köpet hävt. Det som krävs för det sistnämnda är att klagomålen antingen sker inom ett år eller – om man kan bevisa att säljaren handlat svikligt – kan får ytterligare längre tid på sig att försöka häva köpet. Dolda fel i hus kan man klaga på i upp till tio år efter att man flyttat in; men då enbart för att för att få retroaktiv ersättning av säljare. För att häva köpet krävs det således att man upptäcker dessa inom ett år eller – som vi sa ovan; att man kan bevisa att säljaren agerat svikligt vid affären.

En skicklig jurist kan hjälpa till vid processen, men bäst är att man redan på ett tidigt stadium säkerställer att huset man står inför att köpa håller en god kvalitet. Något som man gör genom att innan köpet anlita en besiktningsman.

En noggrann undersökning ger dig bättre förutsättningar

Det som många husköpare gör fel då de genomför denna affär är att man litar blint på säljarens ord och på vad mäklaren säger. Man är helt enkelt för godtrogna och det är i många fall denna blåögdhet som gör att det – efter att dolda fel hittats i detta köpta hus – blir svårt att bevisa säljarens ansvar i det hela.

Det bästa man kan göra är att därför anlita en besiktningsman för en okulär undersökning av huset, tomten och eventuella tillhörande fastigheter. En sådan undersökning sker vid alla ytor som besiktningsmannen i fråga kommer åt – källare, tak, skåp – och av samtliga rutningar som finns tillgängliga. En besiktningsman kollar också upp eventuella bygglov samt ändringar som skett i huset under den tid säljaren bott där. Det här ger en trygghet för framtiden och en större chans att bevisa att dessa dolda fel funnits där hela tiden och att de inte uppkommit av försumlighet.