miljöbild

Så mycket som cirka 30 procent av husvärmen sipprar ut genom ventilerna, vilket ju inte är så konstigt. Det är ju ändå det som är meningen med ventiler, att luften ju ska bytas ut. Syret ska in och den dåliga luften ut. Däremot finns det ventiler som tar vara på syret som kommer in, utifrån, och som släpper ut den dåliga luften, men som inte släpper ut värmen, utan låter värmen stanna inomhus. De slags ventilerna som alla egentligen borde installera, är FTX-ventiler. Det är den slags ventiler som kan sänka dina kostnader för uppvärmingen av ditt hus.

Slösa inte energi på onödiga saker

Vem vill slösa alla sina pengar på uppvärmning? Dessutom måste vi ju alla bli spå miljövänliga vi bara kan, och spara på energiförbrukningen. Jordens resurser håller inte i oändlighet, och tillför man inte resurser, som man tar av jordens resurser slutar det med katastrof. Därför bör vi satsa på allt som sparar på jordens resurser och sluta slösa som om det fanns flera jordglober per person och år i Sverige. Du vet väl att vi svenska lever som om det fanns resurser av fyra jordglober PER PERSON och år. Vem som helst inser att det inte är hållbart. Framför allt som vi inte är värst i klassen.

Vi bör agera mer miljövänligt

Så vad bör vi göra? Det enkla svaret är att om vi inte gör något alls, kommer det snart inte finnas någon jordglob kvar att leva på. Vi bör alla agera så miljövänligt det bara går. I det ingår att inte slösa mer energi på till exempel uppvärmning än vad som verkligen är nödvändigt. Tvärtom bör vi se till att inomhusvärmen tas till vara i så stor utsträckning som möjligt.

Som de flesta vet, är ventileringen mycket viktig för en säker och bra inomhusluft. Det är mycket viktigt att syresättningen inomhus är av god kvalitet. Om inte, somnar vi, får sämre hälsa och mår allmänt dåligt. Eftersom vi vistas allt mer inomhus är just kontrollen av inomhusluften allt viktigare att både kontrollera och förbättra. För att säkerställa att luften är acceptabel och god, görs årliga kontroller av husens ventiler. Framför allt faller ansvaret tungt på fastighetsägare som ansvarar för flerfamiljshus och allmänna lokaler. Till allmänna lokaler räknas arbetslokaler och kontor.  Det gäller att se till att ens medarbetare inte somnar av ren brist på tillräckligt syre.

Bra ventiler sänker energiåtgången

För att veta att inomhusluften verkligen innehåller tillräckliga mängder syre för människors hälsas skull är det viktigt att genomföra regelbundna kontroller. Så kallade OVK besiktningar, OVK står för obligatoriska ventilationskontroller. Alla fastighetsägare är skyldiga att genomföra sådana för att tillse att de bostäder som de hyr ut har den kvalitet som krävs för att inte hälsan ska riskeras.