Vad är det som skiljer en lägenhetsrenovering mot en renovering av en villa? Vad får man göra själv inom renoveringen och när behöver man fråga hyresvärden om tillåtelse för att få renovera?

Det kan vara samma behov av byte av ytskikt när man bor i en lägenhet som när man bor i en villa. Förutom de funktionella behoven av en renovering så kan det även finnas en skönhetsmässig sådan. Parkettgolvet kanske är repigt och solblekt. Väggarnas färg är anskrämlig. Köksluckorna kan även de ha sett bättre dagar. Men vad man får och inte får göra utan att fråga fastighetsägaren skiljer sig lite åt beroende på om man äger sin lägenhet eller om man hyr den.

Ytskikt och åverkan på stommen

Generellt sett så får man göra all renovering på det som ses som ytskiktet, om man äger sin lägenhet vill säga. Däremot får man inte göra någon åverkan på stommen. Det innebär att man inte får göra nya hål i väggar eller fasad för fönster eller dörrar. Men även att man inte får exempelvis göra ett hål i ett golv för att öppna upp till nedanstående lägenhet. Som hyresgäst däremot kan man vara helt bunden och får inte göra något mer än att sätta upp tavlor på väggarna. Allt annat ska man först tillfråga hyresvärden om. Är det ett stort behov av renovering så kan hyresvärden själv ta på sig det. Men om slitaget inte är anmärkningsvärt utan behovet är en smaksak så kanske man får måla om på egen bekostnad. Läs mer om lägenhetsrenovering på denna webbsida: https://www.lägenhetsrenoveringstockholm.nu