Ett hus som man kan ta med sig när man flyttar måste väl vara höjden av smidigt boende. Husvagnar, husbilar och tält är ju också flyttbara. Men vad slår ett helt solitt och stort timmerhus?

Om man tänker sig att man lägger ett pussel som är tredimensionellt så kommer man nära vad ett timmerhus är. Fast det är ett hus som byggs med väldigt stora bitar. Som dessutom är väldigt tunga och otympliga. Men dock ska de passas ihop bit för bit tills de bildar något som man kan leva och bo i. Och dessutom något som man inte på något sätt upplever som tillfälligt eller ett hastverk.

Det finns de som själva tillverkar sina hus av trästockar. Men ofta är det något som man beställer som en byggsats. Det beror på att till skillnad mot modulhus så går det inte att frakta denna typ av hus ihopsatta. Eftersom de egentligen inte sitter ihop mer än att alla bitar passar perfekt ihop. Försöker man lyfta ett hus gjort av stockar så kommer inte huset klara av att sitta ihop utan det delar sig automatiskt.

Alla delar numreras

När man bygger ett hus av stockar så numreras alla delarna var för sig. Det innebär att man som kund får ett pussel där man ska sätta ihop alla delarna enligt en skiss. Lite som alla de möbler som man köper i platta paket och får sätta ihop själv. Det viktiga när man monterar ihop huset är att man har en helt slät och rak bottenplatta så att huset också kommer bli rakt och inte glipa någonstans. Sedan är det bara att köra på och pussla ihop sitt hus. Men var gärna åtminstone två som hjälps åt. För annars blir det väldigt tungt och besvärligt.

Ta med sig när man går

Fördelen med ett hus som monteras på detta vis är också att det är precis lika lätt att demontera. Och flytta till en annan plats. Därför är också andrahandsmarknaden på denna typ av hus väldigt bra. Hus som är byggda på ett mer vanligt sätt kan sitta fast i grunden eller vara så pass stora att de inte ryms på en vanlig lastbil. Det kan därför bli både dyrt och väldigt besvärligt att ta itu, flytta och sedan sätta ihop igen på en annan plats. Så pass dyrt att de flesta andra hus istället rivs och kastas.