ritning arkitektur

Den yta man har i ett hus kan nästan alltid bli större. Antingen genom att man bygger ut eller genom att man bygger om. Det senare är det vanliga; man kanske som familj vill ha ett större kök och därmed så slår man ut en vägg och får en mer öppen planlösning.

Detsamma kan sägas om det motsatta – en småbarnsfamilj kanske är i behov av ytterligare ett sovrum, något som leder till att man sätter upp en gipsvägg i mitten av ett större rum och därigenom skapar två stycken mindre rum. Inget av dessa scenarion är speciellt ovanliga och är att anse som lite av de typiska förändringarna som görs i en villa.

Ser man till den andra förändringen så krävs det lite mer tanke och lite mer kunskap. Ska man bygga ut så måste det finnas en tanke om att huset inte får påverkas allt för mycket och utbyggnaden i fråga ska smälta in i omgivningen. En balansgång som kan vara svår för en lekman att hitta och därför är vårt råd att man tar hjälp av de som besitter denna expertis. En arkitekt.

Oavsett om din utbyggnad handlar om att göra ett uterum, om att bygga ut köket eller om att få ett större vardagsrum – ta hjälp av en arkitekt och se därigenom till att byggnationen blir så bra som möjligt och att den, så att säga, inte syns på din villa i Stockholm.

Målet måste vara att utbyggnaden ska se ut som att den alltid funnits där. Det ska inte se ut som en onaturlig klump som sitter på husväggen. En balansgång mellan funktion och estetik måste finnas och där är en arkitekt den bästa lösningen.

Maximera utbyggnaden till 15 kvm

Ett annat tips som vi kan ge dig som funderar på att bygga ut är att hålla dig under- eller till maximalt 15 kvm. Varför? jo, av den enkla anledningen att du då kan kalla det för att Attefallshus och att du i och med detta kommer att slippa allt bekymmer med bygglov.

15 kvm går att göra mycket med och dessutom så finns inga begränsningar rent höjdmässigt (utbyggnaden får inte vara högre än den översta punkten på det befintliga taket). Här – om något – så behövs dock en arkitekt.

En sådan är expert på att planera på en begränsad yta och maximera det givna utrymmet. Ett loft? En smart kökslösning? Rätt isolering i energisparande syfte? Golvvärme? Vi skulle säga att en arkitekt har svaren på alla dessa frågor och att du kommer att ha stor nytta – och glädje! – av att bolla dina egna idéer med en riktig expert.

Läs mer om hur arkitekter arbetar här.