installation av värmepump

Det primära syftet som gemene man har med värmepumpar är logisk: man vill sänka sina energikostnader. Något som man också kommer att göra – förutsatt att man hittar rätt i den djungel av värmepumpar som trots allt finns där. Dels så gäller det att hitta rätt värmepump för sitt eget hus och där man baserar sitt val på hur exempelvis området ser ut; finns det möjlighet att borra efterbergvärme, går det att använda sjövärme – är frånluftsvärme eller kanske jordvärme det bästa alternativet? Steg nummer två är att hitta rätt värmepump bland alla de märken och leverantörer som finns. Med rätt så menar vi att man ska du ut maximal effekt för sitt eget hus, det spelar således ingen roll vad din bästa vän har valt för värmepump – det viktiga är att just din värmepump fungerar optimalt och dimensioneras efter hur ditt hus ser ut.

Stora kvalitetsskillnader

En klar skillnad ska nämligen göras dels mellan värmepumpar i stort och även mellan hus. Äger du exempelvis ett hus i Haninge och där du vill byta energikälla, överväger värmepumpar (oavsett vilken energikälla det handlar om) och funderar kring hur du välja så kommer ditt hus att spela stor roll. Går du till en återförsäljare av värmepumpar så kommer den information du kan ge om dels ditt hus och dels området det ligger i att spela en väldigt avgörande roll. Ju mer du kan säga om huset i Haninge – desto smalare blir urvalet av effektiva värmepumpar. Har du en enplans villa, har du två stycken plan, finns det tankar på utbyggnad, är det någon del av huset som har extremt högt i tak? Alla dessa frågor leder i slutändan till att du har bättre möjligheter att hitta rätt bland alla värmepumpar som finns.

Viktigt att ta hjälp med pumpen

Bäst är naturligtvis att du tar hjälp; där råder det inga tvivel. Återförsäljaren eller en installatör kan bistå dig genom hela processen – från start till mål – och även här kommer en massa frågor i slutändan ge dig svar om vilken typ av- samt vilken modell av värmepump du behöver. Hur stor tomt har du? Hur ser din nuvarande energiförbrukning ut – finns det exempelvis tonårsbarn i er familj i Haninge? Kommer ni att bo i huset även sommartid och behöver ni i så fall en värmepump som ger möjlighet till komfortkyla under de varmaste dagarna?

Kort och gott: då det gäller värmepumpar så kan man definitivt läsa sig till en hel del kunskap även som lekman – men till syvende och sist så bör man ta professionell hjälp för att hitta den bästa lösningen. Oavsett hur denna ser ut så kommer man förmodligen att nå sitt primära mål – att sänka energikostnaden – och på köpet så kommer man även att få följande fördelar:

  • Grön energi. Värmepumpar hämtar energin från naturen och åsamkar genom detta ingen – eller minimal – skada på vår miljö.
  • Ökat värde: Du kommer – i synnerhet om ditt hus nu ligger i Haninge – att öka värdet på din fastighet rejält genom att installera en värmepump.
  • En investering som betalar av sig. Värmepumpar är – osett enenrgikälla – en ren investering. Vi kan nämna bergvärme som exempel på detta. Där kan du räkna med att sänka dina årliga energikostnader med närmare 80% per år. Banken ser dessutom ofta uppskattande på ett lån för värmepumpar; detta då de är väl medvetna om värdet som ligger i en sådan.