varmt arbete

Det finns en rad olika arbetsuppgifter som räknas som heta arbeten, och som därför styrs av speciella säkerhetsföreskrifter för detta. Svetsning, lödning, skärning, takläggning, bearbetning med olika typer av snabbgående verktyg och annat arbete som medför kraftig uppvärmning eller risk för att det bildas gnistor räknas som heta arbeten.

Vanliga arbeten på byggen

Dessa typer av arbeten är vanliga inom byggbranschen och förekommer ofta i samband med montage- och ombyggnadsarbeten, i såväl industrisammanhang som andra fastigheter. I dess fall är brandbelastningen ofta hög och risken för farliga tillbud är större.
Det har länge förts statistik över bränder och brandskador och i ett historiskt sett är heta arbeten en av de största orsakerna till bränder. Detta gäller både när det handlar om antalet bränder och de kostnader som de medför.

På 90-talet så infördes dock tuffare regler i försäkringsvillkoren kring byggen. Detta har lett till att bränder som är kopplade till heta arbeten har minskat, både i numerära antal och rena kostnader.

Skärpta regler har gett förbättring

De skärpta reglerna har i detta fall fungerat, vilket inte är fallet när det handlar om andra skadeorsaker. Det enda som behövs för nå dessa förbättra resultatet är ett arbete som utförs på rätt sätt. Helt enkelt en fråga om kunskap om de skaderisker som finns och vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas. Att genomgå en heta arbeten-utbildning är ett av de allra bästa sätten att förebygga livsfarliga bränder.
När man svetsar eller utför ett skärningsarbete i metall så arbetar man med mycket höga temperaturer, som i sin tur kan leda till antändning av de flesta material. En annan fara är att heta gaser sprids och riskerar att sätta fyr på väggar och andra osynliga utrymmen i en fastighet.

Det är heller inte bara de glödande, synliga svetslopporna som leder till bränder, även svarta ej glödande loppor kan genom sin höga temperatur sätt eld på olika material. Även gnistor fån slipning och skärning med rondell kan vara mycket brandfarliga om man inte följer säkerhetsföreskrifterna på ett korrekt sätt.

Även gaser kan vara riskabla

När man förbränner gas så måste man också tänka på att den hetluft som bildas också kan antända brännbara material. Detta är exempelvis ett vanligt fenomen när man lägger tak. Även varmluftspistoler kan faktiskt vara en brandfara. Temperaturen vid mynningen är ofta så hög att risken för antändning är stor. Men med en rätt utförd planering, gedigna kunskaper, rätt utrustning och ett genomarbetat säkerhetsarbete så går det att minska skador orsakade av heta arbeten, det visa erfarenheten. En utbildning i heta arbeten är alltså en mycket bra investering på lång sikt.