Brandskyddet är en viktig del av fastigheten och kan spara både liv och stora ekonomiska värden. Genom att ta hjälp av en brandskyddsexpert säkerställer man ett fullgott brandskydd.

Brandvarnare och brandsläckare är viktiga delar i ett brandskydd när en brand har uppstått, men det behövs även andra saker som utrymningsplaner, skyltar, ledande belysning och markeringar för trappsteg etc. Dessutom bör brandsläckaren anpassas efter den lokal eller fastighet som den används i. En brandskyddsexpert kan hjälpa till att bedöma om det exempelvis blir bäst med en pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare, eller om man kanske även bör installera sprinklers eller brandposter. Viktigt att komma ihåg är att all brandutrustning måste besiktigas regelbundet för att säkerheten ska upprätthållas.

Att fördröja brandförloppet gör att man hinner utrymma

En viktig del av brandskyddet är att fördröja förloppet så mycket som möjligt och att förhindra att giftiga rökgaser sprids i fastigheten. Därför är det viktigt att redan när man bygger en fastighet tänka på att konstruera brandsäkert genom så kallade brandceller och att använda särskilda material som hjälper till att sakta ner brandförloppet ifall att en brand skulle uppstå. Detta kan ge den extra tid som man behöver för att hinna utrymma fastigheten och på så vis rädda liv. Men det gör även att brandkåren kanske hinner fram i tid och kan begränsa skadorna och rädda fastigheten från att helt brinna ner. Det många inte tänker på är att man vid minsta lilla renovering, som om man exempelvis flyttar en vägg, eller efter en nyinstallation av ett datorsystem, måste se över brandskyddet igen så att brandcellerna inte har brutits.

En brandskyddsexpert kan hjälpa till att optimera brandskyddet

Det är viktigt att man regelbundet uppdaterar och ser över fastighetens brandskydd. Genom att ta hjälp av en brandskyddsexpert säkerställer man att man har ett optimalt brandskydd som är anpassat efter fastigheten och eventuell verksamhet. Det finns många bra företag som är specialiserade inom brandskydd. Det kan vara en god idé att först höra av sig till ett par olika och be om ett kostnadsförslag innan man bestämmer sig för vem man ska anlita. Naturligtvis måste företaget man anlitar även vara auktoriserat och följa alla branschregler. Att även välja någon med en utarbetad miljöpolicy och som har funnits länge i branschen kan vara bra då det visar på en gedigen kunskap. Är man osäker på vem man ska kontakta kan man fråga grannfastigheten vilken brandexpert som de använder sig av.