En tillbyggnad gör att ni kan bo kvar i huset när familjen växer. Genom att anlita en snickare i Stockholm får du professionell hjälp.

I Stockholm är bostadsmarknaden tuff, och har man väl hittat drömhuset kan det vara svårt att skiljas från det, inte bara av sentimentala utan också ekonomiska skäl. Så vad gör man då när behovet av bostadsyta växer i och med att barnen blir större och vill ha utrymme för privatliv, eller familjeföretaget behöver kontorsutrymme? Man gör en tillbyggnad så klart.

Tillbyggnad på hus under konstruktion

Låt en snickare hjälpa till med tillbyggnaden

I Stockholm är det mycket vanligt med tillbyggnader. Det är till och med vanligare att man i Stockholm väljer att bygga till i stället för att sälja och köpa ett större hus. Därmed finns det också gott om snickare i Stockholm med erfarenhet av tillbyggnader, och ni hittar lätt en snickare som kan hjälpa till. Detta är bra, för en tillbyggnad kräver kunskaper som en lekman sällan besitter.

Utöver snickare behövs även elektriker, VVS-montörer, målare – kort sagt, det är inte ett jobb för en person utan helst tar man hjälp av en hel byggfirma för entreprenaden. Men det är ju snickaren som gör själva kärnjobbet – att planera och bygga till huset på ett sätt som gör att det smälter in med den befintliga byggnaden.

Bygglov för tillbyggnad

Just det sistnämnda är nämligen väldigt viktigt att tänka på i Stockholm, där detaljplaner ofta styr vad som får göras och inte göras. Tillbyggnader ändrar ju på ett väsentligt sätt ett hus karaktär, och det gäller att man verkligen gör tillbyggnaden med känsla för husets originalkaraktär.

För att få bygglov för en tillbyggnad måste tillbyggnaden uppfylla en lång rad krav, och det gäller att du hittar en snickare med kunskap om hur man designar en tillbyggnad på ett sätt så att den faller byggnadsrådet i smaken. Kan inte snickaren hjälpa dig med ritningar och bygglovsansökan, så ta hjälp av en arkitekt för den biten.

Anlita snickare i Stockholm

Du hittar lätt en snickare i Stockholm som kan hjälpa dig med tillbyggnaden på huset. Kanske finns det till och med någon i området där du bor. Att anlita en snickare lokalt kan ha många fördelar, med lägre transportkostnader och en större kunskap och förståelse för området för att nämna några exempel. Men det viktigaste är förstås att du känner förtroende för snickaren och känner att du kan lita på att tillbyggnaden blir så bra som det bara är möjligt.

Läs mer på https://www.stockholmsnickare.nu/