När det blir stopp i ett avlopp brukar det behövas omedelbar åtgärd för att undvika översvämning eller vattenskada och då kontaktar du professionell rörservice.

Dålig avrinning i avlopp brukar långsamt byggas upp men till slut resulterar det i ett stopp om du inte åtgärdar det i tid. Många avloppsrör får beläggningar av framförallt smuts, hår och fett på insidan och vattnet får svårare och svårare att rinna igenom.

När vattnet rinner ut långsamt kan du alltid börja med att kontrollera att golvbrunnen är ren, men om den är ren är det rören det är fel på. Hör du av dig till en firma som utför rörservice kommer de oftast att kunna spola bort det som samlats med högtrycksspolning och det är den bästa lösningen.

Ett stopp i avloppet kan bero på dåliga rör

När du kontaktar en firma som arbetar med rörservice för att få hjälp med stopp i avlopp kan de göra en rörinspektion inuti rören med hjälp av en modern liten kamera. Upptäcker de att rören är skadade kan de behöva göra en relining eller byta ut rören. Den bästa, billigaste och mest miljövänliga åtgärden är att högtrycksspola rören med hett vatten.

Det viktigaste är att du hör av dig så tidigt som möjligt om du behöver hjälp med stopp i avlopp. Ett stopp skapar dålig lukt, ger en osund inomhusmiljö och behöver åtgärdas så fort som möjligt. Är det fel på rören finns det dessutom risk för översvämning eller läckage som kan skada både lägenhet och fastighet.