När alla möjligheter är uttömda för att hålla bilen i liv är det dags att bege sig till bilskroten. Det är där en skrothandlare tar hand om bilens sista resa och ger den en värdig avslutning på sin fyra-hjuliga existens.

Precis som det finns slut på bandet Kent, slut på Diego Maradonas tid här på jorden och slut på den partnern som lovade att vara med dig för alltid, så har även våra bilar ett slut. Man kan försöka laga och fixa dem så länge det är möjligt, men till sist kommer den dagen då det inte längre är hållbart. Då återstår bara en väg att gå – till bilskroten. På sätt och vis kan man se det som en begravning för bilen. Många människor har en nostalgisk och sentimentell relation till sina bilar, och det kan vara svårt att släppa taget och låta bilen få sin sista vila på skroten. Men samtidigt måste vi fundera över alternativen. När det inte längre finns några andra möjligheter är bilskroten den sista hållplatsen. Bilen är inte längre användbar och kan till och med vara farlig för både dig och andra trafikanter.

Reservdelar som förlänger livet

Vid skrotningen av bilen kan det finnas reservdelar som är värda att rädda. Även om helheten är i sådant skick att bilen aldrig mer kommer att kunna rulla på vägarna, kan det finnas oskadade och fungerande delar som kan vara till nytta för andra bilar. Man kan likna det vid en organdonation. Det ger en viss tröst åt många bilägare som tvingas skrota sin älskade bil att veta att delar av den ändå kan leva vidare, till exempel via bilskrottrollhättan.se, och förlänga livstiden för andra fordon.