En säkerhetsdörr utan ett bra lås håller inte tjuven borta. Men låset ska helst också bytas med jämna mellanrum. Man bör även se över andra ingångar till huset, som fönster och garageingång.

Det går såklart inte att helt gardera sig mot inbrott, men man kan göra det så omständigt och svårt som möjligt att ta sig in, vilket kan göra att tjuven avstår. Ett bra lås på ytterdörren är nödvändigt även för att hemförsäkringen ska gälla. Vanligtvis kräver försäkringsbolagen att låset har en klass tre certifiering. Det finns både sju- och niotillhållarlås med denna klassificering och låsen måste öppnas med nyckel även inifrån. Detta försvårar för en eventuell tjuv som kanske har tagit sig in genom ett fönster men som oftast helst vill gå ut genom dörren med tjuvgodset.

Glöm inte byta lås då ni flyttar in

Ett annat bra lås med hög säkerhetsklass är tvåfunktionslåset. Detta går att öppna med hjälp av ett vred inifrån i de fall dörren också har låsts med vredet. Har dörren däremot låsts med nyckel måste man också öppna den med nyckel inifrån.

Att också sätta lås på fönster och altandörr är bra eftersom det ofta är där tjuven tar sig in. Även garageingången eller grovingången måste ha ett bra lås. Men ett lås slits och ska helst bytas ut efter ungefär femton år. Att också ha för vana att byta låsen då man precis har flyttat in i en ny bostad är bra, då det kan finnas nyckelkopior på vift. Läs mer om låssmed på denna hemsida: https://www.låssmedsundbyberg.nu