markis

De flesta känner till ungefär vad man kan göra rotavdrag för. Många vet att det handlar om olika typer av arbeten på huset som kan subventioneras. Vissa arbeten hamnar dock i gränslandet, kan man tycka. Här reder vi ut vad som gäller för markiser.

Småhus

Något som reglerna ibland kan verka lite otydliga kring är småhus. Det som gäller är att det måste vara äldre än 5 år för att avdraget ska kunna nyttjas. Det är dock endast då själva monteringen av markiserna som kan subventioneras. Service av markiser, som omfattas av regelverket annars, ger ingen rätt till skattereduktion när det handlar om småhus.

Bostadsrätt

För den som bor i bostadsrätt är det ibland lite svårare att nyttja rotavdraget. Så är även fallet när det kommer till markiser. Varken montering av dem eller service av redan befintliga markiser omfattas av ROTs regelverk. För bostadsrätter gäller allmänt att man endast kan få rotavdrag för arbeten som sker innan för lägenhetens väggar. Det är också enbart arbeten som bostadsrättsinnehavaren faktiskt ansvarar för som kan ge rätt till skattereduktion.

Övriga solskydd

Montering av många andra solskydd, så som persienner och plisségardiner till exempel, ger inte rätt till skattereduktion. Just persienner och plisségardiner anses simpla att installera på egen hand, så det bör inte krävas professionell hjälp just för detta. Andra exempel på solskydd som inte ger rätt till skattereduktion är följande:

  • Rullgardiner
  • Lamellgardiner
  • Andra typer av gardiner

Hur ser användandet ut?

Skatteverket släpper statistik för allmänheten kring hur användandet av RUT och ROT ser ut. Exakt hur stor del av användandet som utgörs av just markismontering, eller service av dem, framgår inte. Överlag kan man dock se att brukandet av avdraget har ökat under en mycket lång tid. Jämför man med året då avdraget infördes är det mångdubbelt fler brukare nu.

Ta Tyresö kommun som exempel: Antal köpare i Tyresö uppgick år 2010 till 4 377 stycken. De köpte tjänster till ett värde av nästan 75 miljoner. Tittar man sedan hur det ser ut bara ett antal år senare, 2015, var det hela 6 398 köpare som använde sig av avdraget. Vilka summor de boende handlade för av markiser i Tyresö, framgår inte av statistiken. Efter 2015 har dock användandet minskas något (inte bara i Tyresö, utan även i många andra kommuner), men ligger fortfarande stabilt på en ganska hög nivå. Samma mönster syns alltså även i många andra kommuner, och trenderna är ungefär likadana över hela landet.