Ingen vill ha hål på sina stammar. Ingen vill råka ut för avlopps- eller vattenolyckor. Sådana olyckor kan bli väldigt kostsamma och dyra historier. För att förekomma sådana olyckor kan man mycket väl låta undersöka sina stammar. Man ringer då ett VVS-företag som gör rörinspektioner för att man ska få veta hur det står till med husets stammar. Om man ser till att vara proaktiv kan man förekomma sådana olyckor. Här tar vi upp hur man kan vara proaktiv.

Underhålla rören

Som villaägare bör man alltid underhålla rören. Till exempel bör man vara försiktig med vad man häller i sitt avlopp. Det som många gånger gör att man får stopp i avlopp är för att man har fått fettklumpar i rören. Då kan man se till så att man inte häller ner något fett. Man kan även se till att inget annat än fekalier och toapapper åker ner i toaletten. Sedan kan man vara noga med att inte matrester åker ner i vasken utan att alltid plocka upp allt sådant och slänga i soporna. Många låter vatten rinna lite för lite i rören också. Det bästa för rören är nämligen att ha ett jämnt flöde med vatten mest hela tiden.

Göra en relining

Om det är så att man misstänker att rören inte ska hålla för så lång tid till, kan man alltid utföra en relining på rören. Det innebär att man lägger en plasthinna innanför rören. Sedan härdar man plasten så att den lägger sig alldeles tätt inuti rören. På så sätt ser man till att de håller för längre tid.

Spola stammarna med hett vatten

Vill man, kan man även spola stammarna med hett vatten. Det innebär att man tar dit ett företag som kommer med en stor tank med hett vatten och sedan spolar igenom alla rören på en gång. Det innebär att om det finns något som kan bli ett framtida problem i rören, försvinner det ner i avloppet.

Göra rörinspektioner med jämna mellanrum

Är man orolig för rören, kan man låte göra en rörinspektion så att man tar reda på hur det är med rören och kan efter det bestämma sig för vilket av alla de alternativ som man kan göra.