Står ni inför en renovering och misstänker att det finns asbest i byggnaden? Ta då hjälp av ett företag som är specialiserat på asbestsanering i Stockholm.

Förr i tiden, innan man kände till att det är farligt, använde man asbest i olika byggmaterial som exempelvis isolering, murbruk, golvmaterial och kakelfog. I många äldre fastigheter och hus som ännu inte har renoverats kan det därför finnas asbest kvar. Materialet är inte farligt så länge man inte rör det men börjar man riva i det frigörs små partiklar som är farliga att inandas.

Ska man riva ut köket eller göra någon annan omfattande renovering gäller det att först ta reda på om det finns asbest innan man kör igång. I ett kök är det inte ovanligt att man hittar asbest bakom kakel och under plastmattan. Men även ventilation och rörinfodringar kan innehålla det farliga materialet.

Det krävs särskild utbildning för asbestsanering

Det krävs särskild utbildning för att kunna handskas med asbest på rätt sätt. Därför ska man vid rivningsarbeten alltid ta hjälp av ett företag som är specialiserat på asbestsanering i Stockholm. De vet av erfarenhet var man kan hitta asbest, men de kan även ta prover för att lokalisera var det farliga materialet finns.

De som arbetar med asbestsanering måste ha andningsmask och särskilda skyddskläder på sig. När man asbestsanerar är det viktigt att materialet inte sprids i luften. För att undvika att det kontaminerar andra delar av byggnaden sker saneringen i ett slutet rum. Det byggnadsmaterial som innehåller asbest plockas sedan ner försiktigt och placeras i förslutna behållare som noga märks med innehåll.