Trädfällning

Det finns all anledning att ta ett steg tillbaka och fundera ett varv till innan man hugger ner ett träd. Felet som många nyblivna husägare gör – i synnerhet de som köpt en tomt och ska resa ett nytt hus på denna – är att man snarare ser till sina egna behov än vad som är bra för miljön i det stora hela. I många fall så sker jakten på sol eller på exempelvis utsikt över en sjö rent besinningslöst och där man till största del faktiskt skadar miljön och hela området. Menas här: köper man en tomt i exempelvis Stockholms skärgård så är även träden en del av det naturliga inslaget och allt handlar inte om att skaffa sig utsikt eller ett bättre solläge. Det måste ske med viss finess och med måtta; trädfällning är ingenting som bör ske oplanerat.

Dessutom så bör man vara på det klara med att det inte ens är säkert att man får fälla ett träd – oavsett om det står på ens egen tomt. Finns det exempelvis en detaljplan eller K-märkning i området så måste man söka tillstånd innan man kapar trädet i fråga. Vårt råd i detta är att man alltid kontaktar sin kommun innan och ser över huruvida det finns en detaljplan eller ej i det område man bor i. Det handlar här i många fall om speciella träd som anses ha ett värde för området – exempelvis ek, ädellövträd och tall brukar vara typiska träd som många kommuner försöker bevara.

Man ska naturligtvis göra skillnad på att kapa träd och på att kapa träd också. Det finns en skillnad i att kapa ett träd för att vinna lite bättre utsikt eller för att få bättre kvällssol och att kapa ett träd som riskerar att skada person eller egendom också. Är ett träd som står på tomten så pass ruttet att det riskerar att fall – ja, då måste man också se till att ta ner det så fort som möjligt innan det sker någon skada. Vi vill även här komma med en liten brasklapp och detta gäller i synnerhet personer som bor i tätbebyggda områden: ta hjälp med trädfällningen.

Bor du i exempelvis ett villaområde i- eller utanför Stockholm så riskerar du lite för mycket i att på egen hand försöka kapa trädet. Det är svårt och det kräver en god planering där exempelvis frågor om avstånd – till egna huset, till grannarna, till gångvägar, till parkeringar – och väder och vind måste ha svar innan man kan sätta igång. I många fall så kräver det minimala avståndet mellan husen att man kapar ett träd i sektioner och med hjälp av en skylift. Vårt råd är att man åtminstone först konsulterar ett proffs på trädfällning i Stockholm innan.

Ta hjälp av en arborist

Slutligen så ska vi även nämna det faktum att träden fyller en stor funktion i att de dels renar luften och att de dels fungerar som ljuddämpare. Utöver det så skapar de trivsel och ger ett område lite personlighet. Att göra som många idag gör – man flyttar in och kapar de stora, ståtliga träd som i många fall finns på tomten och planterar redan under följande år exempelvis äppelträd – är ingen hållbar lösning. Är det exempelvis mer sol du vill åt så kan du primärt höra med en arborist – en trädvårdsspecialist – om det är möjligt att beskära trädet i fråga. Vanligt är att en så kallad kronrensning är det enda som behövs för att ge solens strålar fri lejd till exempelvis er uteplats.