fönsterbyte

Det finns många gamla hus i Stockholm, och de flesta av de gamla hus som står kvar i dag är hus som blivit väl omhändertagna genom åren och är i väldigt bra skick. I de flesta fall har de genomgått en eller flera varsamma renoveringar, som bidragit till att förlänga livslängden. Sedan ska man inte glömma bort att dessa gamla hus ofta är byggda av riktigt gammaldags kärnvirke, tätvuxen fur som under första halvan av 1900-talet fortfarande togs direkt från urskogen.

Fönstren på riktigt gamla hus har i många fall kunnat bevaras, eftersom de är välkonstruerade och i regel har fått mycket kärlek genom åren. Gamla fönster är riktiga dyrgripar, både ur ekonomisk och estetisk synvinkel, och ska inte bytas ut i onödan. Men ibland finns det inget val. Allt har ett slut, även gamla kvalitetsfönsters livslängd.

Specialtillverkade fönster

Tidigare har ett fönsterbyte ofta inneburit att man blivit tvungen att byta gamla smäckra fönster mot nya fönster som sett ganska klumpiga ut i jämförelse, men idag har tekniken bakom fönstertillverkning utvecklats så pass att det är möjligt att tillverka moderna fönster, med den grad av isolering som vi förväntar oss av fönster idag, som samtidigt ser ut som gamla tiders fönster, och därmed alltså passar in även på riktigt gamla fasader.

Det finns fönsterfirmor i Stockholm som både erbjuder fönsterbyte och även specialtillverkar fönster för att de ska passa in på gamla fasader. I många fall kan modern teknik göra att man till och med kan utöka glasytan på fönstren genom att göra bågar och spröjs ännu tunnare än på de tidigare fönstren.

Hus i Stockholm skyddas ofta av detaljplaner

Om man måste göra ett fönsterbyte i Stockholm bör man först och främst ta reda på vad som är tillåtet och inte vad gäller ingrepp på fasaden. De flesta områden i Stockholm skyddas av mer eller mindre strikta detaljplaner, i vilka det står angivet vad som får ändras och inte. Till exempel finns ofta strikta regler för under vilka omständigheter det är tillåtet att måla om fasaden i en annan nyans, byta takmaterial, eller ändra fönstertyp.

Vill man byta till fönster som har ett utseende som skiljer sig mycket från de tidigare kan det bli svårt att få bygglov för det. Därför är det bra att redan från början planera för ett fönsterbyte som så lite som möjligt påverkar husets fasad. Kan du visa att fönsterbytet knappt kommer att påverka husets utseende över huvud taget kan du till och med slippa ansöka om bygglov för fönsterbytet. Här kan en erfaren fönsterfirma i Stockholm hjälpa dig genom att tillverka nya fönster med energiglas, som samtidigt går i samma stil som de tidigare fönstren.

Läs mer: https://www.fönsterbytenstockholm.se