Att genomföra underhåll och förbättringar är en ständig uppgift för en BRF. En viktig prioritering som kan ge betydande fördelar är att genomföra fönsterbyte, vilket kan leda till lägre uppvärmningskostnader.

Att driva en ekonomiskt hållbar bostadsrättsförening är inte enkelt. Det är också avgörande att det finns boende som är villiga att engagera sig i styrelsearbetet. Annars blir det ännu svårare. Utan en välfungerande styrelse finns det en stor risk att ekonomin på sikt kommer att bli obalanserad.

För att ha en möjlighet att hålla koll på föreningens ekonomi och samtidigt se till att allt underhåll och förbättringsarbete sköts, är det mycket fördelaktigt att skapa en ekonomisk plan. I denna plan inkluderas en långsiktig strategi för nödvändiga åtgärder, inklusive kostnadsuppskattningar.

Få hjälp med fönsterbyte i din BRF

En vanlig åtgärd som behöver planeras är fönsterbytet i bostadsrättsföreningen. Många äldre hus har dragiga och dåligt isolerade fönster. Om så är fallet, leder det till onödigt höga uppvärmningskostnader. I en sådan situation bör fönsterbytet vara en prioritet som bör åtgärdas så snart som möjligt.

Det är dock ett omfattande arbete och medför även olägenheter för de boende att byta fönster. Dessutom är det en kostsam investering. Därför är det inte något man bör göra på slumpen. Det bästa alternativet är att söka hjälp av ett företag med erfarenhet av liknande fönsterbyten, som kan rekommendera den mest lämpliga fönstertypen att byta till. På så sätt kan du vara säker på att resultatet blir så bra som möjligt.

Hitta konsulter för projektering av fönsterbyte i BRF här: fönsterbytebrf.se