persienner

Vi ska hjälpa dig att byta persiennsnöre, steg för steg och genom detta åter ge dig alla fördelar som en välfungerande persienn för med sig. Persienner är en bra, prisvärd lösning för att stänga ute solen, få bättre insynsskydd och en svalare inomhustemperatur. Men, de kan gå sönder och där handlar det ofta om själva snöret som binder ihop alla delar med varandra.

Kan man laga en persienn eller handlar det om att köpa en ny per omgående? Den händige kan definitivt byta ett persiennsnöre och även den med tummen mitt i handen kan göra detta – förutsatt att han följer våra tips. Att snöret som binder ihop persiennen är den svaga punkten är naturligt; det är det som bär tyngden, det är det som du drar i och det är själva snöret som håller i den geniala konstruktionen.

Varje gång du drar i snöret så skapas ett slitage och i och med detta är något som sker frekvent – dagligen – så kommer snöret i fråga, förr eller senare, att ge vika. Följden av detta blir en väldigt sned persienn eller i värsta fall en persienn som inte går att dra upp. Så kan vi inte ha det.

Så här går du tillväga för att byta persiennsnöre

Innan vi visar hur du ska göra så ska vi även säga följande. Det är ett projekt som tra lite tid och som kräver noggrannhet från din sida. Det är således ingenting du gör i brådrasket och innan du lämnar av ungarna på förskolan. Se till att hitta en kväll då du inte har så mycket annat på bordet. Stressar du så kommer det bara att bli fel och du kommer att bli frustrerad.

Saknar du den tid som krävs för att byta persiennsnöre så kan du alltid ta hjälp. Det kostar inte så mycket att ringa efter en installatör som kan bistå dig med att byta snöre – eller helt byta persienn. Vissa hyresgästföreningar kan även ha en vaktmästare som står redo att rycka ut med verktygslådan i högsta hugg.

Med det sagt, så här går du tillväga för att byta ut ett persiennsnöre. Vi tar detta steg för steg så blir det lite enklare att följa.

Steg för steg – så byter du ett persiennsnöre

  1. Börja med att öppna fönstret så att du kommer åt persiennen. Vissa fönster kräver en skruvmejsel för att öppna. Var försiktig då du separerar fönsterdelarna från varandra; vissa äldre fönster kan ha “satt sig” och det innebär att färg och trä kan lossna. Ryck inte!
  2. Lossa på persiennen och bär ut den från rummet. Var beredd på att det dammar rejält. Lamellerna har en förmåga att samla damm och du kan med fördel passa på att rengöra dessa noggrant innan du hugger in på själva bytet av persiennsnöre.
  3. Framför/bakom. Hemligheten med att trä in ett nytt snöre och få ett perfekt resultat är att dra snöret i fråga varannan bakom- och varannan framför. Det kan vara lite pillrigt och ett tips – som underlättar att få snöret genom alla hål – är att fästa det i en lite grövre synål. Vissa brukar även använda sig av stearin som smälts i ena änden av snöret – den som ska igenom hålen. Det ger lite mer glid.
  4. Vid sista lamellen – den som är tyngst – så slår du en rejäl knut. Knuten ska, naturligtvis, inte gå att dra igenom hålet igen. Avsluta med att hänga tillbaka din persienn igen och säkerställ att den fungerar som den ska. Klart!