Har er bostadsrättsförening andra viktiga investeringar än att slösa pengar på dyra uppvärmningsalternativ? Det är naturligtvis nödvändigt att hålla våra bostäder varma, särskilt i vårt klimat. Men med solceller kan ni kraftigt minska era energikostnader och göra en betydande insats för miljön.

Det är ingen hemlighet att vi, i de nordliga breddgraderna, behöver värma upp våra byggnader under stora delar av året. När temperaturen sjunker till -10 grader är det tydligt hur viktigt det är med ett pålitligt värmesystem. Dessutom är vi beroende av energi för att driva andra aspekter av vårt moderna samhälle.

I en tid då vi inte längre har något val, utan måste skifta till mer hållbara energikällor än fossila bränslen, framstår solceller som en lysande lösning. Solen, den pålitliga och underhållsfria stjärnan som fortsätter att skänka oss värme så länge jorden existerar, är nyckeln till detta.

Solceller är det rätta valet för er bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar (BRF) har ofta stora ytor som är utmärkta för installation av solceller. Nästan alla tak lämpar sig, särskilt om de är riktade åt rätt håll. Många BRF äger dessutom mark intill sina byggnader, vilket öppnar upp möjligheter för solcellsanläggningar. Det dröjer inte länge innan ni märker av en markant minskning av era energikostnader.

För att få en exakt bedömning och en välgrundad offert som passar er bostadsrättsförening bör ni överväga att kontakta ett företag som specialiserar sig på solcellsanläggningar. Efter att de har besiktigat era lokaler och tagit hänsyn till era specifika förutsättningar kommer de att kunna ge er en skräddarsydd lösning. Det är dags att satsa på framtiden med solceller. För mer information se www.svensktakenergi.se.