För den som funderar på alternativ uppvärmning till boendet kan en värmepump vara den rätta vägen att gå. Vilken värmepump man bör välja är dock inte alltid så enkelt då det finns många faktorer att ta hänsyn till, så som budget och var huset är placerat. För folk i storstäder (t.ex. Göteborg eller Stockholm) kan valmöjligheterna begränsas något på grund av faktorer som exempelvis liten tomtyta. I den här texten tas några av de mest populära värmepumpstyperna upp.

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen är ett desto bättre val ju närmare berggrunden bostaden befinner sig. Bergvärmepumpens energikälla är nämligen det kalla (ofta runt 4 grader) vattnet som finns nere i berggrunden. Ska man installera den här typen av värmepump krävs det ett hål ner i marken – och det är inte bara att ta spaden och börja gräva.

Hålet, som ska göras med borr, behöver vara mellan ungefär 80 och 200 meter djupt för att kunna förse med pumpen med berggrundsvattnet. Hur djupt hålet behöver vara beror på (som tidigare nämnt) hur nära berggrunden huset befinner sig, men också hur stor effekt värmepumpen har.

Ytjordvärmepump

En ytjordvärmepump är bra för den som har en väldigt hög energiförbrukning. En ytjordvärmepumps installationsprocess är ganska lång, och den består till stor del av att lägga ut den slang, som ska fånga värmen, över stora ytor. Helst ska slangen kunna bre ut sig mellan 400 – 600 kvadratmeter och ligga på 0,6 – 1,5 meters djup. Den här typen av pump kan vara svårare för dom i storstäder så som Stockholm eller Göteborg att installera.

Den här värmepumpen, som använder sig av den värme som finns i marken, lämpar sig bäst i jordar med hög vattenhalt.

Frånluftsvärmepump

Den här typen av värmepump är väldigt populär bland de som vill spara en del pengar. Det här är nämligen den billigaste och enklaste typen av värmepump som finns på marknaden idag. Processen hos en frånluftsvärmepump går ut på att återanvända den värme som går ut ur bostaden/lokalen via den egna ventilationen. Frånluftsvärmepumpen ”fångar upp” och processar denna luft för att sedan föra in den i husets värmesystem åter.

Uteluftvärmepump

Den här sortens värmepump är också mycket populär. Nackdelar med den här är dock att utomhustemperaturen inte får gå under 20 minusgrader – pumpens verkan försämras nämligen kraftigt då. En annan dålig sida med den här typen av värmepump är att delen av den som står utomhus har en tendens att bullra ganska mycket.

Hur mycket den bullrar skiljer sig dock mycket mellan modell och fabrikat – därför kan det vara bra att kolla upp ljudnivåerna innan om man bestämmer sig för att skaffa en uteluftvärmepump. I exempelvis Stockholm, som är ganska tätbefolkat, bör detta vara en prioritet för att inte störa grannarna.