Funderar du på att hyra ut din villa – eller en del av denna? Det finns definitivt ett värde i att hyra ut exempelvis nedervåningen om man exempelvis nyligen sett sina barn lämnat boet eller där man kanske genomfört en skilsmässa. Genom detta kan man få in tillräckligt med pengar för att klara av situationen och samtidigt bo kvar i det hus man äger.

Det finns även andra skäl till att hyra ut villa. Du kanske har fått en möjlighet att testa ett nytt jobb i en annan stad, du kanske vill flytta ihop med din kärlek eller också kanske du vill ta ett friår som tillbringas i ett annat land och mer på resande fot. Oavsett vilket: det står dig fritt att hyra ut din villa och till skillnad från vad gäller exempelvis uthyrning av bostadsrätt eller hyresrätt så krävs inget godkännande från styrelsen eller fastighetsägaren. Du äger mandat att, inom de regler som finns, hyra ut ditt hus – eller delar av det – till någon annan. Detta gäller även för exempelvis ett Attefallshus, en bagarstuga eller ett mindre gårdshus.

Det du ska tänka på handlar emellertid om vissa saker måste tänkas igenom och ordnas upp innan du lämnar över nyckeln. Enklast blir det om vi radar upp dessa i form av punkter och då ser dessa ut som följer:

– Skälig hyra. Det finns regler som säger hur mycket hyra man får begära av en hyresgäst. Den ska vara kostnadsbaserad och inte överstiga summan av dina drift- och kapitalkostnader. För att vara på den säkra sidan så är ett tips att ta juridisk hjälp med att räkna ut detta så att du hamnar på rätt sida.

– Inventarier. Planerar du att hyra ut din villa med möblerna kvar? I så fall måste du också skapa en inventarielista där du skriver ned alla ägodelar. Låt hyresgästen titta igenom denna och skriva under också.

– Hyresgäst. Hur hittar man en seriös hyresgäst? Genom att använda sidor på nätet som fungerar som förmedlare mellan uthyrare och hyresgäster så får man en större trygghet. Dessa sidor är även bra sett till man juridisk hjälp med exempelvis avtal och försäkringar inkluderas samt att all hyra betalas via dem. Det ger trygghet!

– Besiktning. Allmänt slitage får man räkna med. Någon kommer, trots allt, att bo i din villa med allt vad det innebär i form av spill och tappade föremål samt olyckor. En bra sak är emellertid att anlita en besiktningsman innan man börjar hyra ut och där denne får skapa ett besiktningsprotokoll över hur bostaden såg ut när uthyrningen började. Genom detta får båda parter svart på vitt om vilka skador som fanns – och vilka som tillkommit senare. Det är en säkerhet för båda parter.