Vad är det egentligen som mäklare tittar på när de ska värdera ditt hus inför försäljning? När man ska sälja sin bostad och anförtro sig till en mäklarfirma är det bra att veta mycket så mycket som möjligt om processen.

Attribut som läge, renoveringar och balkong påverkar alltid värdet av en bostad. Men det finns ytterligare saker som mäklare tittar efter för att göra en korrekt värdering när ditt boende ska läggas ut till försäljning.

Läget

Det första mäklaren tittar på är läget. Hur nära ligger det till en storstad? Eller om det ligger i en storstad – hur centralt i staden ligger det? Storstäder är attraktiva på bostadsmarknaden och där finns dessutom fler spekulanter än vad det gör på mindre orter.

Om det inte är nära till en storstad, utan kanske ligger mer på landet kollar mäklaren på om det finns en annan attraktiv stad i närheten. Mäklaren tittar också sedan på hur nära det är till naturen och hur den ser ut. Vilka slags miljöer finns i närheten? Finns det till exempel sjöutsikt, naturreservat eller andra naturinslag som utmärker sig?

Kommunikationer

Mäklaren tittar också på hur kommunikationerna ser ut till boendet. Om det till exempel ligger i Stockholm kollas det på hur nära tunnelbanan fastigheten är belägen. Ligger den däremot på landet eller i en mindre stad kollar mäklaren på hur nära det är till exempelvis järnvägsstationer. Bra kommunikationer höjer värdet på fastigheten markant.

Sedan tittar även mäklaren på hur nära det är till olika slags butiker såsom mataffärer, apotek och köpcentrum. Andra samhällsfunktioner så som sjukhus och skolor kan även höja värdet på fastigheten starkt.

Storlek och skick

Så hur värderas då hus som ligger precis bredvid varandra i en stad? Det mäklarna tittar på efter läget är ofta storleken. Storleken höjer av förklarliga skäl också värdet på bostaden ganska mycket. Förutom storleken tittar de även på skicket på huset – även om det kommer lite längre ner på prioritetslistan.

Enligt mäklarnas resonemang skrämmer dåligt skick bort många spekulanter, något som följaktligen bidrar till ett sänkt värde av fastigheten. Har man exempelvis ett tak som läcker in eller mögel i badrummet drar det ner värdet markant. För en bra värdering är det också viktigt att inredningen i huset är enhetligt. Själva stilen i sig spelar inte någon större roll enligt många mäklare – det viktiga är helt enkelt att huset går i samma genomgående stil.

Läs mer om hur mäklare arbetar här: www.mäklarevasastan.nu.