Vid en OVK besiktning i Göteborg kommer certifierade besiktningsmän att gå igenom ventilationen och kontrollera så att den är tjänlig för alla som vistas där.

Först och främst är det upp till dig som fastighetsägare att boka tid för en OVK-besiktning. Det gör du vart tredje år om du har en byggnad där det vistas barn och ungdomar. Ett exempel på det är alla typer av skolor och förskolor som finns runt omkring i Sveriges underbara land.

Att man har lag på just OVK-besiktning beror på att det är ett sätt att kontrollera om luften inomhus är bra för alla barn och ungdomar. De vistas ju som bekant en hel del i dessa byggnader. Blir luften dålig kan den orsaka allsköns sjukdomar och allergier vilket ju ingen vill vara med om.

Rutiner vid OVK besiktning i Göteborg

När det görs en OVK-besiktning i Göteborg finns det protokoll som ska följas till punkt och pricka. Varje ventilation undersöks och luften kontrolleras. Det mäts hur höga halter av föroreningar där finns och man kontrollerar så att alla rör är intakta och inte skadade på något sätt.

Upptäcker man att det är något som inte fungerar så bra, att luften till exempel kunde vara bättre, får du som fastighetsägare en tid på dig att rätta till felet. Om du underlåter att göra det kan du bli pålagd en bot. Att hamna i registret för en sådan sak verkar ju lite dumt. Bättre att åtgärda direkt.