tak

När det kommer till att välja tak till ditt hus finns det en rad olika aspekter som du bör ta i beaktning. Gäller det exempelvis ett gammalt hus där du ska ersätta ett existerande tak är det generellt så att det ofta är bäst att lägga det nya taket i samma material som det gamla. Vill du bestämt byta material är det viktigt att du kontaktar en kunnig takläggare som kan hjälpa dig att se vilken typ av tak som fungerar på ditt hus.

Många olika material att välja mellan

Även om tegeltaken generellt sett har varit vanligast i Sverige finns det idag en mängd andra spännande takmaterial på marknaden. Betong används exempelvis alltmer ofta som alternativ till det lite mindre tåliga tegeltaket, plåttak går att få i ett antal olika utföranden, gröna tak som torvtak och halmtak börjar åter bli på modet och shingel och papptak erbjuder ytterligare valmöjligheter för dig som ska lägga nytt. Vad bör man då tänka på innan man väljer takmaterial? Vilka material lämpar sig till vilka typer av hus? Här går vi genom de vanligaste materialen och tar upp för- nackdelar samt materialspecifika egenskaper.

Plåttak

Ett plåttak fungerar till de flesta typer av hus. Många anser dock att det passar allra bäst på tak som har många vinklar och nivåer och att det inte ser lika bra ut på enklare platta tak. En fördel med plåttak är att de är relativt billiga och att de är tåliga och kan klara av även de tuffaste förhållanden. En nackdel är att det kan förekomma en del begränsningar i vissa kommuners detaljplaner gällande plåttak samt att de inte går att använda på tak som har en lutning på mindre än 14 grader.

Tegeltak

Tegeltaket är det mesta klassiska av svenska tak. Det passar bra på de flesta villor och har den överlägset längsta hållbarheten. Tegelpannorna blir till och med vackrare med tiden. Dock går de sönder med jämna mellanrum men går då enkelt att ersätta med nya eller begagnade pannor vilket gör tegeltak till ett miljövänligt alternativ. Även tegelpannor kräver en taklutning på minst 14 grader.

Papptak

Papptak lämpar sig bäst för mindre byggnader och tak som har såpass låg lutning att tegel och plåt inte fungerar. Det är ett billigt salternativ men är också det tak som måste bytas och underhållas mest frekvent.