Vattenskada

Ser man till en årliga vattenskaderapporten från vattenskadecentrum så finns där främst två stycken områden som man som privatperson bör ta till sig och vid renovering vidta försiktighetsåtgärder. Vi bortser alltså från vattenskador som kommer av dåligt underhåll och som drabbar exempelvis större fastigheter och fokuserar istället på de skador som det är mest troligt att du kan råka ut för vid en renovering i ditt hem.

Först och främst här – en fråga som många ställer sig: är vattenskador verkligen ett så stort problem och är inte det hela väldigt överdrivet? Inte alls. Vattenskador i Sverige är vanligt och det brukar sägas att det sker 100.000 sådana årligen och att kostnaden för att korrigera dessa uppgår till en hisnande summa om sex miljarder kronor. Sätter man vattenskador i förhållande till dessa siffror så förstår man också att det inte handlar om unika fall utan där det de facto finns en relativt stor risk – större än vad man kan tro – att drabbas.

Vilka områden talar vi då om? Ja, självklar så handlar det om badrummet och kök – två rum där vatten är ett vanligt förekommande element och – tyvärr – också två områden där många väljer att renovera. Missförstå oss rätt här – en badrumsrenovering är i sak något fantastisk och det gör att hela ens levnadsstandard höjs betänkligt. Förutsatt att denna badrumsrenovering sker korrekt och däri ligger problemet.

Många personer genomför sin badrumsrenovering på egen hand och det är också där som de vattenskador vi nämnt kommer som ett brev på posten. Man missar vid skarvar, man drar rör och ledningar på fel sätt, man vet inte hur man ska  agera vid golvbrunnar och man fuskar vid tätskiktet vid golvet.

Ta hjälp vid din badrumsrenovering

Kort och gott: man saknar den nödvändiga kunskapen och på detta finns det egentligen bara en lösning: anlita professionell hjälp. Ska du genomföra en badrumsrenovering i ditt hus så måste du helt enkelt ställa dig några frågor innan du sätter igång; frågor enligt följande: kan jag detta, har jag tiden som krävs och har jag råd att misslyckas? Ett gemensamt svar på dessa frågor brukar vara Nej och det är dit vi vill komma.

Svarar du ärligt så kommer du också att inse att din badrumsrenovering är något som kräver professionell hjälp. Det är inte så dyrt som många tror – du kan med fördel använda ditt rot-avdrag för en badrumsrenovering – och du bör se den hjälp du anlitar som en ren investering snarare än en utgift. Att tvingas korrigera en vattenskada kostar betydligt mer – onödiga – pengar än vad professionell hjälp vid din badrumsrenovering kommer att göra.