Elarbete

Dags att renovera? Glöm inte elen. Att se över sina elinstallationer och, vid behov, renovera dem är något som på lång sikt gör bostaden betydligt mer trivsam. Det här är särskilt viktigt att göra om det är ett äldre hus det handlar om. Genom åren kanske elinstallationerna har reparerats eller gjorts om, nya maskiner har satts dit och kabeldragning kan med tiden bli till en riktig djungel av trassel och sladdar.

Vid renovering av gamla hus bör elen ses över och åtgärdas om nödvändigt. Det kan då handla om byte av en elcentral, förse huset med fler uttag eller ersätta gamla kablar i redan befintliga kanaler.

Strängare regler idag

Anledning till att det är extra viktigt att se över elen när det är äldre hus det handlar om, är att kraven som ställs på en elinstallation är helt annorlunda än vad det var för några decennier sedan. Med teknikens framsteg och intåg i våra hem, kräver vi idag helt andra förutsättningar för att vi ska trivas.

Fler uttag ska finnas i moderna hus, fler strömbrytare, dimmers och dessutom ev. infälld ytterbelysning. Det enklaste är att försöka se över elinstallationerna vid större renoveringar, de som ofta görs vid ett ägarbyte.

Säkerheten viktig

Att se över elen är givetvis inte bara för att matcha de hårdare krav som ställs på elinstallationer idag. Anledningen till att de här kraven över huvud taget finns är för de boendes säkerhet. Samtidigt gör man rätt i att anlita en behörig elektriker för att se över elen vid renoveringen – att göra det själv kan få rent ödesdigra konsekvenser.

De flesta elarbeten måste dessutom utföras av en behörig elektriker. Dock finns det enklare arbeten som gemene man kan göra själv, men även dessa kan bli farliga om man inte är helt säker på vad man sysslar med.

Exempel på vad du får göra själv

De arbeten som privatpersoner får utföra i bostaden räcker inte för att se över elen helt och hållet vid renoveringen. Exempel på det som dock faktiskt kan utföras av vem som helst är bland annat dessa:

Byte av fast installerade strömbrytare och uttag (högst 16 ampere)

Här gäller det att vara försiktig. Det första som måste höras är att bryta spänningen. Spänningen kan brytas genom att antingen skruva ur aktuell propp, eller genom att slå av huvudströmbrytaren.

Montering av skarvsladdar

Skarvsladdar får monteras av privatpersoner. Det man bör komma ihåg är att alla delar i skarvsladden måste vara i jordat utförande. Den grön-gula skyddsledaren bör kontrolleras så den sitter ordentligt.

Du kan läsa mer om elarbeten och elsäkerhet på www.elektrikergöteborg.net.