Säkerhetsdörrar ger din familj trygghet i Stockholm

Inbrott

Frågan om säkerhet har intensifierats i Stockholm och detta som en följd av indragna resurser hos Polisen. Att denna myndighet, nästintill öppet, säger att man måste sålla bland brotten och prioritera bort vissa till förmån för andra har skapat en stor osäkerhet. I synnerhet då ett av de brott som prioriteras bort gäller inbrott. Rent krasst så innebär ett inbrott i Stockholm inte mer än att du som drabbad anmäler…

Läs Mer

Köp dina lås hos en låssmed

Låssmed i arbete

Det finns ofta ett större värde i att besöka en renodlad specialist snarare än att köpa en produkt i en vanlig butik. Det här gäller det mesta, men det vi ska titta lite närmare på här gäller lås och säkerhet; något som fler personer i Stockholm kan relatera till och därför håller vi oss till den staden. Det finns i Stockholm i dagsläget ett större behov att säkra sitt hem;…

Läs Mer